Kontakt

Om det händer något i huset

Fastigheten förvaltas av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum

Felanmälan
Telefontid SBCs kundtjänst 7.00-21.00
Tel: 0771-722722

Avgifts- och hyresfrågor
Ronja Österman, ronja.osterman@sbc.se
Tel: 018 – 410 04 04

Teknisk förvaltning
Vladan Pribojevic
vladan.pribojevic@sbc.se

08-501 15 021

SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB (publ)
Box 1353, 111 83 Stockholm
www.sbc.se

Kontakta styrelsen

Arbetaren 13
c/o Thomas Levin
S:t Göransgatan 70
112 38 Stockholm

styrelsen@arbetaren13.se

Karta

Visa i Google Maps

Sankt Göransgatan 70-72
112 38 Stockholm