Allmänt

Stadgar
Här kan du ladda ner föreningens stadgar.

Lägenhetsnummer
Din lägenhet har ett nummer i föreningens ekonomiska plan. Det är i regel det numret som står på överlåtelseavtalet. Sedan 2010 förs också ett centralt lägenhetsregister av Lantmäterimyndigheten. Dessa lägenhetsnummer används allt oftare. Du finner en ”översättningstabell” här.

Hyra ut i andra hand.
Här kan du ladda ner ansökan om att hyra ut din lägenhet i andra hand. Var noga med att fylla i alla uppgifter och vara ute i god tid så går behandlingen av ditt ärende smidigare.

Har du balkong?
Då måste du hänga dina balkonglådor inåt. Balkonglådor har fallit ner på gatan/marken tidigare, men förbipasserande har då haft änglavakt. Om du trots allt hänger dina balkonglådor utåt är ansvaret helt ditt om något skulle hända.

Matavfallskvarnar
Har du frågor om din matavfallskvarn? Kontakta leverantören Uson Miljöteknik: 08-640 59 00.

Tagsystem

Varje lägenhet har fått 3 ”tagar”. Dessa används när du ska öppna porten, boka tid till tvättstugan och öppna dörrarna till gårdarna. Blir du av med din tagg är det viktigt att du förlustanmäler per mejl till styrelsen. Ange nummer, ett till tre, på den förlorade taggen. Detta så vi kan spärra taggen så att inte obehöriga kommer in.

Porten
Porten är alltid låst och det finns ingen kod. För att komma in så använd din tag. Vi har också en porttelefon som du kan koppla till din telefon.

Gårdarna
Du kommer ut till östra och västra gårdarna genom dörrarna på första våningen i gårdshuset. Lås upp med din tag.

Tvättstugan
Du bokar tvättid på den digitala tavlan precis innanför porten. Använd din tag för att logga in och välj sedan vilken tid du vill boka. Du kan max boka en tvättid åt gången. Vi har även en extramaskin som står i utrymmet till vänster om tvättstugan. Den kan man använda utan att boka tid, men kan då inte utnyttja torkrum m.m.

Cykelrummet
Det är trångt i vårt cykelrum. Använder du inte din cykel regelbundet så använd istället cykelstället på västra gården (utgång vänster, första våningen gårdshuset).

Sopnedkasten
Vi har haft problem med dålig lukt i trapphusen från soprummen. Det beror på sönderskurna soppåsar. För att undvika detta ber vi dig att knyta ihop din påse ordentligt och att inte lägga glas eller tunga tidningar i påsen. Det finns återvinningsstation på Fridhemsgatan 13.

Grovsoprum
Finns till vänster om entrén, använd tagg. Vitvaror, spisar, prylar med sladd (dator, stereo, radio) kan du INTE slänga här eftersom särskilt hämtning måste beställas. Om du vill kan styrelsen ordna det till självkostnadspris, ring oss bara.

Vindsförråden
På grund av brandföreskrifter och försäkring får inget förvaras i gångarna utanför vindsförråden (gäller även i trapphusen). Kom också ihåg att släcka efter dig när du lämnar vinden.

Terasser
Vi har bokningsbara terasser längst upp i både gat- och gårdshus. Nyckeln till porten går även till dessa dörrar och bokar gör du på bokningsskärmen vid entrén.

Egen tvättmaskin?
Vill du installera egen tvättmaskin eller dylikt, se då till att den är rätt inmonterad eftersom det kan påverka trycket och varmvattnet i hela huset.

Får jag grilla på balkongen?
Berit Wahlgren vid Stockholms Brandförsvar: För Stockholms brandförsvar får man grilla på balkonger och gårdar under förutsättning att man har en tillfredsställande släckutrustning i sin närhet. Däremot vet vi att grillning förorsakar olägenheter för grannarna i form av os och lukt. När det gäller sådan bekymmer är det Stockholms Miljöförvalting som har hand om dessa ärenden. Det kan betecknas som ”sanitär olägenhet” och då finns det bestämmelser kring detta. Miljöförvaltningen har telefonnummer 08 – 508 28 800.

Ordinarie stämma hålls i maj
Vill du ta upp något för beslut, skriver du en motion och lämnar till styrelsen senast 31 mars. Övriga frågor anmäls ett par veckor före stämman. Om du inte kan komma, ge gärna någon annan i föreningen en skriftlig fullmakt.

Mäta bostaden
Denna broschyr (i PDF format) beskriver mätreglerna i svensk standard SS 02 10 53:

Såhär mäter du din bostad (2004-02-27)